Cultureel Centrum Suriname – Paramaribo, sr

Een tweede leven voor het Cultureel Centrum Suriname

Het Cultureel Centrum Suriname in Paramaribo krijgt nieuw leven ingeblazen. Met behulp van een plan van aanpak moet  een organisatorische en ruimtelijke reorganisatie tot stand komen. Het CSS voert het plan van aanpak zelfstandig uit in hanteerbare deelprojecten. Daarin wordt het ondersteund door  Volker Stevin en het Instituut voor de Tropen. 

Het plan is een outline voor de organisatieopbouw. Het omschrijft een beter gebruik en renovatie van het gebouw, optimalisatie en sanering van de collectie en beschrijft de invoering van het door Unesco ondersteunde automatiseringssysteem ISIS.

Lees verder Cultureel Centrum Suriname – Paramaribo, sr

Bibliotheek Oosterheide – Theek 5

Kartonnen kasten voor de kortere termijn 

Bibliotheek Oosterheide bevindt zich in een kleine voormalige basisschool.  In verband met de invoering van zelfbediening moest de bibliotheek worden aangepast. Dat was meteen een goede reden om de versleten inrichting te vervangen.

Het maatwerk is hoofdzakelijk gemaakt van honingraat karton: een goedkoop materiaal, waarmee eenvoudig grote volumes kunnen worden gemaakt. Omdat de bibliotheek binnen een aantal jaar zal verhuizen naar nieuwbouw is de levensduur van het karton van minder belang.

Lees verder Bibliotheek Oosterheide – Theek 5

Bibliotheek Oost – Haarlem

Ontdekkingsreis door de bibliotheek

Inrichting van een nieuwe bibliotheek in het Reinaldahuis, een modern woon/zorgcomplex. De bibliotheek is gevestigd in een merkwaardig gevormde langgerekte ruimte. Het heeft een heel divers en eigentijds programma.

Het voorste deel van de bibliotheek, inclusief de RFid zelfbedieningslogistiek, volgt de openingstijden van het atrium in het complex. Het achterste deel met collecties is beschikbaar tijdens openingsuren. Inname van boeken vindt plaats via een intelligente ‘smaakkast’. In de romankamers kan in alle rust gelezen worden. Door het gebouw loopt de jeugdcollectie in de vorm een rode draad, die de bezoeker dieper de bibliotheek in (ver)leidt.

Lees verder Bibliotheek Oost – Haarlem

Bibliotheek Loosduinen – Den Haag

Een bibliotheek waar je niet meer weg wil

Een traditionele boekenbibliotheek (met de hoogste uitleenfrequentie van Den Haag) moest veranderen in een plek waar je niet alleen heen gaat om te lenen, maar ook om te lezen, te verblijven en om deel te nemen aan activiteiten. Er is zeer beperkt gesaneerd. Met het creëren van ruimte en overzicht en een logische scheiding tussen rustige en bewegelijke functies, is het doel bereikt. In bibliotheek Loosduinen wil je blijven. 

Lees verder Bibliotheek Loosduinen – Den Haag

Bibliotheek Langedijk

Een bibliotheek die niemand over het hoofd ziet.

Bibliotheek Langedijk is over twee lagen gevestigd in het gebouw ‘de Binding’ in Zuid-Scharwoude. In het complex van Burger Grunstra Architecten bevinden zich ook een middelbare school, een muziekschool, een aula en een creativiteitscentrum. De bibliotheek moet dus opvallen. Op de begane grond halen volwassenen hun boeken. De eerste verdieping is voor de jeugd en voor activiteiten.

Om de bibliotheek goed zichtbaar te maken in het uniforme gebouw is achter de vide een dubbelhoge gele wand geplaatst. Aan de kant van de trap worden de aanwinsten tentoongesteld. Aan de achterkant bevinden zich de kranten en tijdschriften. ’s Avonds wordt deze wand fel aangelicht.

Lees verder Bibliotheek Langedijk

onbemenste 24-uurs bibliotheek

Even een boek uit de automaat halen

Een boek lenen aan het strand of op een festival? Het kan. Twee concepten voor een onbemenste bibliotheek die 24 uur beschikbaar is:

  1. Een mobiele variant in een verbouwde zeecontainer. Deze kan als tijdelijk voorziening fungeren in een nieuwbouwwijk in aanbouw, maar ook worden geplaatst op plekken waar veel mensen zijn: op zonnige dagen in het park, aan het strand of bij evenementen. Bibliotheekleden krijgen toegang na identificatie met een RFid bibliotheekpas. Doordat er RFid leesapparatuur in de kastplanken zit èn de persoon in de container bekend is, kan aparte uitleenapparatuur achterwege blijven. 
  2. Geen Twix, maar Tolstoj. Deze inbouwvariant werkt als een grote vendingmachine. Er staan 150 boeken vooraan achter het glas waaruit gekozen kan worden. Achter deze boeken staan weer 150 andere titels. Hierdoor ontstaat er door het lenen van anderen een steeds veranderende etalage. Mensen worden verleidt door de cover van het boek. 

Gezien de beperkte collectieomvang (1.500 respectievelijk 4.000 boeken) van deze concepten ligt het voor de hand om vooral fictie, kinderboeken en populaire thema’s aan te bieden. Met de huidige stand van de techniek zijn beide concepten uitvoerbaar.

Lees verder onbemenste 24-uurs bibliotheek

Bibliotender

Meer spanning op het spoor

Waarom zouden mensen naar de bibliotheek gaan, als de bibliotheek ook naar hen toe kan komen? Ditmaal gaat de bibliotheek zelf op reis. Waar zitten mensen elke dag gemiddeld één miljoen mensen, waarvan een groot deel de tijd heeft om te lezen? Juist, in de trein!

De Bibliotender is een concept van Hanratharchitect voor een mobiele bibliotheek in Intercity’s. Materialen worden uitgeleend via een laptop, die via UMTS is verbonden met een bibliotheeksysteem. Het inleveren van boeken kan bij de volgende treinreis, of in elke bibliotheek in Nederland. Voortaan hoeft niemand zich meer te vervelen in de trein.

Lees verder Bibliotender

Bibliotheek Moerwijk – Den Haag

Meer sfeer in de huiskamer van Moerwijk

Het moet natuurlijk prettig zijn om in de bibliotheek te verblijven. Om de juiste sfeer te bereiken maakte hanratharchitect in bibliotheek Moerwijk gebruik van een beperkt aantal grote elementen: één bank van 16 meter, grote leestafels en één wandkast van bijna 200 strekkende meter. Zo ontstaat meer ruimte en flexibiliteit.

Doordat de baliefuncties in de wand zijn verwerkt, kan het personeel mobieler en dichterbij de klant zijn. Ook ontstaat er meer ruimte voor activiteiten. De opstelling van de kasten zorgt voor overzicht en een natuurlijke afscheiding tussen rustige en drukkere gedeelten.

Lees verder Bibliotheek Moerwijk – Den Haag

Bibliotheek Drachten – Smallingerland

Betere bereikbaarheid binnen de bibliotheek 

Conceptstudie voor uitbreiding, verbouwing en herinrichting van bibliotheek Drachten in de bestaande huisvesting volgens het concept van de beleefbibliotheek.

De routing binnen de bibliotheek moet grondig herzien worden. Omdat de eerste verdieping in de bestaande situatie slecht toegankelijk is, wordt er weinig gebruik van gemaakt. Een nieuw geplande tweede publieksverdieping maakt dit probleem extra duidelijk. Het huidige gebouw heeft, doordat het deel uitmaakt van een groter woon-/werkcomplex, bovendien niet de uitstraling van een bibliotheek. Maisonettes boven de bibliotheek verhinderen grote aanpassingen in de voorgevel.

Lees verder Bibliotheek Drachten – Smallingerland

Bewegwijzering 3

In Bibliotheekblad nummers 10/11 en 15 heb ik geschreven over de mogelijkheden van RFid in combinatie met draadloze technologie en PDA’s voor de eindgebruikers van bibliotheken. Ik wilde het bij een tweeluik laten, maar door Medialab, de firma achter de AquaBrowser, werd ik geattendeerd op een Deens afstudeerproject Anne Kathrine Nissen wat op een vergelijkbare manier RFid technologie omkeert voor gebruik door bibliotheekbezoekers. Reden genoeg volgens mij om een derde deel aan deze reeks over bewegwijzering toe te voegen.

Het afstudeerproject

Wat Anne Kathrine signaleert is dat de traditionele classificatiesystemen en catalogi die gebruikt worden in bibliotheken niet aansluiten bij de associatieve manier van denken en herinneren van gebruikers. Daarom zoekt ze naar nieuwe manieren van browsen voor het gehele bibliotheekbezoek en heeft ze daartoe een aantal apparaten ontworpen die op vergelijkbare manier werken, maar wel ieder met hun eigen doel. 

Voor het zoeken heeft ze de Bookmark browser ontworpen. Een touchscreen met een associatieve woordenwolk zoals die ook wordt gebruikt in de Aquabrowser. De overige interface-elementen, zoals kleurgecodeerde collectieonderdelen, zijn in een cirkel rond de wolk gegroepeerd. Door een RFid pas bij het scherm te houden wordt het persoonlijk profiel van de gebruiker getoond. Objecten die in het zoeksysteem worden gevonden zijn ook voorzien van de kleurcodering. Objecten die de gebruiker wil hebben kan hij in zijn ‘winkelmandje’ slepen. Doordat de kasten zijn voorzien van RFid-antennes en een RFid-lezer gaan er, nadat de gebruiker zijn pas voor de lezer heeft gehouden, ledjes knipperen op de plekken in de kast waar boeken staan die in het winkelmandje van de gebruiker zitten. De kasten zelf zijn uiteraard ook voorzien van de kleurcodering.

Meer informatie over een boek kan een gebruiker krijgen door het boek voor een scherm met scanner houden. Op het scherm verschijnen vervolgens uittreksels, recensies, auteursportretten en associaties met vergelijkbare functionaliteit als de Bookmarkbrowser. Deze functie is het beste te vergelijken met de combinatie van een prijsscanner in de supermarkt met het ‘Meer over Media’ bestand.

Tijd voor een pilot

Is dit nu toekomstmuziek? Ik denk van niet. Met partijen als NBD|Biblion en Medialab in de branche hebben we de software- en hardwarematige technieken in huis. Bij een pilot ligt de uitdaging volgens mij in het integraal doorvoeren van alle elementen van het concept, van zoekterminal tot kastopschrift. Dan pas wordt het effect op de toegankelijkheid van de collectie echt zichtbaar. Ik ben benieuwd of er bibliotheken geïnteresseerd zijn in een pilot.