Centrale Bibliotheek in het Eemhuis

Hanratharchitect is vanaf het voorlopig ontwerp door Neutelings Riedijk Architects voor het Eemhuis betrokken bij dit project om de centrale bibliotheek van Amersfoort, Archief Eemland, Scholen in de Kunst en Kunsthal KAdE een plek te geven aan het nieuw ontwikkelde Eemplein in Amersfoort.

Eerst in opdracht van de bibliotheek met een vlekkenplan voor de bibliotheek op basis van de ruimtelijke contouren die door Neutelings Riedijk Architecten waren getekend. Nu in de rol van projectleider voor de inrichting van de bibliotheek en in opdracht van de gemeente in de rol van adviseur en beheerder van het ruimteboek, waarmee een brug wordt geslagen tussen de gebruikers, de architect en de opdrachtgever.

Tijdsbeeldbibliotheek met café in Haarlem

Tijdloze verbeelding van het verleden.

In de tijdsbeeldbibliotheek is de geschiedenis niet alleen zichtbaar, maar ook tastbaar. De stijlvolle kast geeft de bezoeker de gelegenheid om de voorbije zeven decennia aan zich voorbij te laten trekken. Ieder decennium heeft zijn eigen kolom in de kast, waarbij het houten naambordje boven de kolom aanpasbaar is. De vakken herbergen boeken over de voorbije jaren. In de vitrines staan voorwerpen die herinneringen tot leven roepen.

Door deze toevoeging aan de Centrale Bibliotheek van Haarlem krijgt een relatief kleine, voorheen onbenutte ruimte een eigen functie. In combinatie met verwisselbare vitrines ontstaat er een dynamische tijdsbeeldbibliotheek. Is een decennium afgelopen, dan schuiven de bordjes eenvoudig door. De eikenhouten kast is, in tegenstelling tot de inhoud, tijdloos.

De inrichting van de door Coffee Star gerunde horeca sluit aan op de tijdsbeeldbibliotheek. Al het losse meubilair is in de afgelopen 70 jaar ontworpen door beroemde Nederlandse ontwerpers. Een speciaal voor de tijdsbeeldbibliotheek gemaakt boekje met informatie over het losse meubilair is hier te downloaden (pdf).

Ontwerp Plug-in Bibliotheek

Samen met Leo Hörnig heeft Jan David Hanrath in 2009 H2 interactive opgericht. De focus van H2 interactive ligt op de ontwikkeling van innovatieve producten voor publieke instellingen, zoals bibliotheken en musea.

De Plug-in bibliotheek is zo een innovatief product. Een onbemenst en modulair bibliotheekservicepunt, dat ondergebracht (lees ingeplugd) wordt bij een derde partij met een grote bezoekersstroom. Traditionele media en nieuwe media worden in de Plug-in Bibliotheek gecombineerd. Vanzelfsprekend is het integrale ontwerp, waarin vormgeving en techniek hand-in-hand gaan, gemaakt door Jan David Hanrath.

Meer informatie vind je op h2interactive.eu

Politieacademie Apeldoorn

De Politieacademie in Apeldoorn is teruggekeerd in hun door Aterlier Pro vernieuwde en uitgebreide monumentale pand, het voormalig Klein Seminarie aan de Arnhemseweg in Apeldoorn.

Hanratharchitect heeft het inrichtingsplan gemaakt voor de mediatheek en open leercentrum in het atrium van dit complex. De nadruk ligt op ontmoeting met medestudenten en collega’s, ontmoeting met media en uitnodigende voorzieningen voor zelfstudie in vele werkvormen.

Maandag 6 september 2010 is het vernieuwde complex door koningin Beatrix officieel geopend.

Airport Library officieel geopend

Woensdag 25 augustus heeft Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien ’s werelds eerste Airport Library geopend op Schiphol.

De bibliotheek richt zich op transfer passagiers en bevindt zich achter de douane op de vernieuwde Holland Boulevard. Reizigers kunnen boeken raadplegen over Nederland en de Nederlandse cultuur, er zijn vertaalde boeken te vinden van Nederlandse auteurs en 9 iPads tonen informatie, filmpjes en muziek over Nederland en van Nederlandse bodem.

De Airport Library maakt met comfortabele luisterstoelen het verblijf op Schiphol aangenamer.

Het ontwerp van de Airport Library is gemaakt door MV Architects uit Amsterdam. Hanratharchitect heeft met twee visies en als adviseur het concept helpen ontwikkelen en is verantwoordelijk voor het ontwerp van de RVS iPadhouders.

Ontwikkeling spreidingsplan OB Gouda

In opdracht van bibliotheek Gouda heeft het Ministerie van Verbeelding een nieuw spreidingsplan ontwikkeld voor de bibliotheek. Als gevolg van vergaande bezuinigingen kon het huidige netwerk van drie volwassen vestigingen namelijk niet stand houden.

In plaats hiervan is onder de naam ‘Werk aan de winkel‘ een heel nieuw netwerk en servicemodel ontwikkeld waarbij enerzijds de krachten gebundeld worden op één plek in een nieuwe, zeer goed toegankelijke centrale bibliotheek op een goed bereikbare plaats, maar anderzijds een fijnmazig netwerk ontstaat van onbemenste servicepunten (Plug-in Bibliotheken) en schoolbibliotheken: dichtbij de gebruiker en door slimme partnerschappen  ruim beschikbaar.

Het plan is inmiddels in uitvoering met een Plug-in Bibliotheek in Goverwelle en een tweetal schoolbibliotheken. Daarnaast wordt er nu hard gewerkt aan een nieuwe centrale bibliotheek, gecombineerd met de publieksfuncties van het Streekarchief in een voormalige chocoladefabriek aan Klein Amerika.

Self service concept TU Delft Library

In de Centrale Bibliotheek van de TU Delft was men op zoek naar een moderne zelfbedieningsoplossing. Eerst werd gedacht aan een inname-automaat met sorteerunit in de kelder. Hanratharchitect werd er als adviseur bijgehaald en na onderzoek bleek dat het volume aan teruggebrachte materialen te laag was om een volledig geautomatiseerde oplossing te kunnen verantwoorden.

In plaats hiervan hebben wij voorgesteld om een simpel zelfbedieningssysteem te implementeren, waarbij ingeleverde boeken door studenten zelf in een ‘just returned’ kast worden gezet. Hierdoor is het materiaal meteen beschikbaar voor anderen, zonder tussenkomst van een medewerker en is het aantal op te ruimen boeken aan het eind van de dag ook minder.

Het ontwerp van de verplaatsbare zelfbedieningsoplossing sluit goed aan op de door Mecanoo Architecten ontworpen balie.