Bibliotheek Deventer selecteert hanratharchitect voor het interieurontwerp

Hanratharchitect zal in samenwerking met ontwerpers Florian de Visser en Lotte van Wulfften Palthe en het Ministerie van Verbeelding het interieur ontwerpen van de nieuwe centrale vestiging van Bibliotheek Deventer, die in 2018 moet openen aan de Stromarkt.

In deze unieke combinatie gaan we met opdrachtgever op zoek gaat naar het unieke karakter van Deventer en de Deventer bibliotheek en ontwerpen we vanuit een visie daarop de inrichting, waarin het delen van kennis centraal staat. Lees verder Bibliotheek Deventer selecteert hanratharchitect voor het interieurontwerp

De Chocoladefabriek – Gouda

In een gebouw dat begin jaren zeventig is gebouwd als chocoladefabriek, maar jarenlang bij Gouwenaren bekend stond als stadskantoor zit sinds 28 februari de Openbare Bibliotheek, het Streekarchief, de Drukkerswerkplaats en Kruim eten en drinken.

Het Ministerie van Verbeelding ontwikkelde met de bibliotheek het concept. Hanratharchitect verzorgde het bouwkundig ontwerp en het inrichtingsontwerp.


Foto’s Studio Piet Pulles

Vlekkenplan centrale vestiging UB Nijmegen

Steeds meer bronnen in universiteitsbibliotheken worden digitaal. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan goed geëquipeerde studieplekken fors toe. Met dat kader is een vlekkenplan ontwikkeld om in het bestaande gebouw van de centrale bibliotheek aan deze verandering vorm te geven.

Diversiteit in vormen van studeren stond hierin voorop. Van absoluut stille concentratieplekken tot informele overleg- en samenwerkplekken. Voor de collecties die in het publieksbereik blijven staan is ook meer aandacht voor presentatie en het uitlichten van thema’s.

In 2013 krijgt dit project een vervolg.

Leescafé in bibliotheek Velsen

In de boven een Albert Heijn gelegen bibliotheek Velsen kon na de introductie van zelfbediening de informatiebalie van de begane grond naar de verdieping verhuizen. Hierdoor ontstond ruimte op de begane grond voor een volwassen horeca-voorziening met verschillende zit- werk- en leesmogelijkheden.

Naast fysieke kranten en tijdschriften worden er ook digitale publicaties aangeboden. Hiervoor zijn vier iPads ingebouwd in de leestafel die in de bar steekt. Om het publiek ook te kunnen laten werken in het leescafé, zijn alle zitplekken voorzien van stroompunten en is in de hele bibliotheek Wi-Fi aanwezig.

De nieuwe, kleinere informatiebalie op de verdieping vormt een brug tussen de horeca en de bestaande inrichting.

Centrale Bibliotheek in het Eemhuis

Hanratharchitect is vanaf het voorlopig ontwerp door Neutelings Riedijk Architects voor het Eemhuis betrokken bij dit project om de centrale bibliotheek van Amersfoort, Archief Eemland, Scholen in de Kunst en Kunsthal KAdE een plek te geven aan het nieuw ontwikkelde Eemplein in Amersfoort.

Eerst in opdracht van de bibliotheek met een vlekkenplan voor de bibliotheek op basis van de ruimtelijke contouren die door Neutelings Riedijk Architecten waren getekend. Nu in de rol van projectleider voor de inrichting van de bibliotheek en in opdracht van de gemeente in de rol van adviseur en beheerder van het ruimteboek, waarmee een brug wordt geslagen tussen de gebruikers, de architect en de opdrachtgever.

Tijdsbeeldbibliotheek met café in Haarlem

Tijdloze verbeelding van het verleden.

In de tijdsbeeldbibliotheek is de geschiedenis niet alleen zichtbaar, maar ook tastbaar. De stijlvolle kast geeft de bezoeker de gelegenheid om de voorbije zeven decennia aan zich voorbij te laten trekken. Ieder decennium heeft zijn eigen kolom in de kast, waarbij het houten naambordje boven de kolom aanpasbaar is. De vakken herbergen boeken over de voorbije jaren. In de vitrines staan voorwerpen die herinneringen tot leven roepen.

Door deze toevoeging aan de Centrale Bibliotheek van Haarlem krijgt een relatief kleine, voorheen onbenutte ruimte een eigen functie. In combinatie met verwisselbare vitrines ontstaat er een dynamische tijdsbeeldbibliotheek. Is een decennium afgelopen, dan schuiven de bordjes eenvoudig door. De eikenhouten kast is, in tegenstelling tot de inhoud, tijdloos.

De inrichting van de door Coffee Star gerunde horeca sluit aan op de tijdsbeeldbibliotheek. Al het losse meubilair is in de afgelopen 70 jaar ontworpen door beroemde Nederlandse ontwerpers. Een speciaal voor de tijdsbeeldbibliotheek gemaakt boekje met informatie over het losse meubilair is hier te downloaden (pdf).

Ontwerp Plug-in Bibliotheek

Samen met Leo Hörnig heeft Jan David Hanrath in 2009 H2 interactive opgericht. De focus van H2 interactive ligt op de ontwikkeling van innovatieve producten voor publieke instellingen, zoals bibliotheken en musea.

De Plug-in bibliotheek is zo een innovatief product. Een onbemenst en modulair bibliotheekservicepunt, dat ondergebracht (lees ingeplugd) wordt bij een derde partij met een grote bezoekersstroom. Traditionele media en nieuwe media worden in de Plug-in Bibliotheek gecombineerd. Vanzelfsprekend is het integrale ontwerp, waarin vormgeving en techniek hand-in-hand gaan, gemaakt door Jan David Hanrath.

Meer informatie vind je op h2interactive.eu

Politieacademie Apeldoorn

De Politieacademie in Apeldoorn is teruggekeerd in hun door Aterlier Pro vernieuwde en uitgebreide monumentale pand, het voormalig Klein Seminarie aan de Arnhemseweg in Apeldoorn.

Hanratharchitect heeft het inrichtingsplan gemaakt voor de mediatheek en open leercentrum in het atrium van dit complex. De nadruk ligt op ontmoeting met medestudenten en collega’s, ontmoeting met media en uitnodigende voorzieningen voor zelfstudie in vele werkvormen.

Maandag 6 september 2010 is het vernieuwde complex door koningin Beatrix officieel geopend.

Ontwikkeling spreidingsplan OB Gouda

In opdracht van bibliotheek Gouda heeft het Ministerie van Verbeelding een nieuw spreidingsplan ontwikkeld voor de bibliotheek. Als gevolg van vergaande bezuinigingen kon het huidige netwerk van drie volwassen vestigingen namelijk niet stand houden.

In plaats hiervan is onder de naam ‘Werk aan de winkel‘ een heel nieuw netwerk en servicemodel ontwikkeld waarbij enerzijds de krachten gebundeld worden op één plek in een nieuwe, zeer goed toegankelijke centrale bibliotheek op een goed bereikbare plaats, maar anderzijds een fijnmazig netwerk ontstaat van onbemenste servicepunten (Plug-in Bibliotheken) en schoolbibliotheken: dichtbij de gebruiker en door slimme partnerschappen  ruim beschikbaar.

Het plan is inmiddels in uitvoering met een Plug-in Bibliotheek in Goverwelle en een tweetal schoolbibliotheken. Daarnaast wordt er nu hard gewerkt aan een nieuwe centrale bibliotheek, gecombineerd met de publieksfuncties van het Streekarchief in een voormalige chocoladefabriek aan Klein Amerika.