Vlekkenplan centrale vestiging UB Nijmegen

Steeds meer bronnen in universiteitsbibliotheken worden digitaal. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan goed geëquipeerde studieplekken fors toe. Met dat kader is een vlekkenplan ontwikkeld om in het bestaande gebouw van de centrale bibliotheek aan deze verandering vorm te geven.

Diversiteit in vormen van studeren stond hierin voorop. Van absoluut stille concentratieplekken tot informele overleg- en samenwerkplekken. Voor de collecties die in het publieksbereik blijven staan is ook meer aandacht voor presentatie en het uitlichten van thema’s.

In 2013 krijgt dit project een vervolg.