Ontwikkeling spreidingsplan OB Gouda

In opdracht van bibliotheek Gouda heeft het Ministerie van Verbeelding een nieuw spreidingsplan ontwikkeld voor de bibliotheek. Als gevolg van vergaande bezuinigingen kon het huidige netwerk van drie volwassen vestigingen namelijk niet stand houden.

In plaats hiervan is onder de naam ‘Werk aan de winkel‘ een heel nieuw netwerk en servicemodel ontwikkeld waarbij enerzijds de krachten gebundeld worden op één plek in een nieuwe, zeer goed toegankelijke centrale bibliotheek op een goed bereikbare plaats, maar anderzijds een fijnmazig netwerk ontstaat van onbemenste servicepunten (Plug-in Bibliotheken) en schoolbibliotheken: dichtbij de gebruiker en door slimme partnerschappen  ruim beschikbaar.

Het plan is inmiddels in uitvoering met een Plug-in Bibliotheek in Goverwelle en een tweetal schoolbibliotheken. Daarnaast wordt er nu hard gewerkt aan een nieuwe centrale bibliotheek, gecombineerd met de publieksfuncties van het Streekarchief in een voormalige chocoladefabriek aan Klein Amerika.